Niu Sheng Xian about Xing Ming Fa Jue Ming Zhi

This video is in Chinese without subtitles. Featuring Niu Sheng Xian (牛胜先)talking about the book Xing Ming Fa Jue Ming Zhi (性命法决明指) that Zhao Bi Chen gave to his father Niu Jin Bao (牛金宝). Niu Jin Bao was a direct disciple of Zhao Bi Chen. Here Zhao Bi Chen is referred to as Qianfeng Laoren (千峰老人)or Qianfeng Elderly.